Умови та Правила використання матеріалів на сайті

Ця Угода являє собою публічний договір приєднання

Дана Угода (далі - Угода) встановлює умови та правила розміщення Матеріалів (включаючи, але не обмежуючись, відеоматеріали, фотографічні твори, текстові матеріали, персональні дані тощо) користувачами мережі Інтернет та цього сайту (надалі по тексту – Користувач).

З моменту розміщення Матеріалів на Сайті Користувач висловлює свою беззастережну згоду з умовами Угоди і зобов'язується дотримуватися їх.

Ця Угода повністю або в частині може бути змінена Власником ресурсу (сайту polk.inter.ua) в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті.

Користувач підтверджує, що має всі необхідні повноваження та права (в т.ч. авторські) на Матеріали та їх розміщення на Сайті, а також має всю інформацію про встановлену чинним законодавством України відповідальність за неправомірне використання (в т.ч. розміщення) творів. У випадку якщо буде встановлено, що Користувач розмістив Матеріали, але не мав на це повноважень, ці Матеріали будуть негайно вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

Користувач гарантує, що не існує в даний час, і не існуватиме будь-яких договорів, угод, ліцензій, дозволів та інших зобов'язань, що перешкоджають розміщенню Матеріалів на Сайті.

При розміщенні Матеріалів на Сайті Користувач тим самим надає Власнику ресурсу polk.inter.ua (надалі Власник ресурсу) та Приватному акціонерному товариству «Телеканал «Інтер»  постійну, просту (невиключну) ліцензію - дозвіл. Дана ліцензія може бути передана третім особам. Під простою (невиключною) ліцензією розуміється право на використання Матеріалів протягом усього строку чинності виключних прав в межах території всіх країн світу шляхом відтворення, розповсюдження, публічного показу, публічного виконання, включення в якості складової частини до інших творів, в т.ч. аудіовізуальних творів, присвяченнях Дню Перемоги, публічного сповіщення (ефір, кабель, супутник), перекладу, редагування та іншої переробки, копіювання, анонсуванні/рекламі, публікації і поширенні на Сайті, доведення до загального відома (Інтернет) Матеріалів.При цьому ніяких додаткових формальностей, в тому числі письмових, для підтвердження надання прав Власнику ресурсу та ПрАТ «Телеканал «Інтер» Користувачем, не потрібно.Ліцензію (дозвіл) надано без обмеження по строку, території та способу використання на території всіх країн світу.

Користувач також надає ПрАТ «Телеканал «Інтер» згоду на використання імені, а саме — прізвища, імені та по-батькові; зображення, інформації про життя особи, що зображена на фотографічних творах – Матеріалах,в будь-якій формі та будь-яким способом без обмеження території та строків, в т.ч. у складі аудіовізуальних творів, присвячених Дню Перемоги.

Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті Матеріали наступного характеру: порушують законодавство України, містять погрози і образи, дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності; порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб; сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової чи міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі чи заклики до насильства; а також інші Матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яке тягне кримінальну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення законодавства. Тягар доведення того, що розміщення на Сайті Користувачем Матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права  і охоронювані законом інтереси третіх осіб на розміщувані Матеріали, лежить на Користувачеві.

Користувач заявляє та гарантує, що будь-яка та вся інформація, що міститься (поширена) ним в Матеріалах та самі Матеріали є достовірною інформацію з відкритим доступом, жоднарозміщена інформація не є інформацією з обмеженим доступом, не є таємною чи службовою. Користувач заявляє та гарантує, що при подальшому використанні інформації, що міститься в Матеріалах та самих Матеріалів, в тому числі в ефірі телеканалу «Інтер» не порушуватимуться права та законні інтереси будь-яких осіб, в тому числі, особисті права фізичних осіб (наприклад, право на особисте життя та таємницю), така інформація не містить наклепу та не завдає шкоди честі, гідності та діловій репутації будь-яких осіб, а також не містить елементів, які можуть розглядатися як порушення прав і законних інтересів будь-яких осіб.

Користувач погоджується з тим, що він одноособово несе повну відповідальність у відношення розміщених на Сайті Матеріалів, в тому числі, за зміст таких Матеріалів, відповідність їх вимогам законодавства, за порушення прав третіх осіб та відшкодовує всі та будь-які збитки, що виникають внаслідок таких порушень, а також всі та будь-які збитки,  що виникнуть у Власника ресурсу внаслідок завантаження на Сайті таких Матеріалів та у ПрАТ «Телеканал «Інтер» внаслідок публічного сповіщення таких Матеріалів.

Будь-які додаткові дозволи від Користувача (або третіх осіб) на використання Матеріалів, або будь-які виплати винагороди на користь Користувача (або третьої особи) у зв’язку з використанням Матеріалів не передбачаються та Користувачем не вимагаються і не вимагатимуться в майбутньому.

Користувач має право протягом трьох днів з дати розміщення Матеріалів на Сайті уточнити Матеріали.

Проект розпочато телеканалом "Інтер" у березні 2014 року. Партнери проекту: